Център Tacitus > Соня Томанова

Соня Томанова

Здравейте, аз съм Соня Томанова.
Имам завършена бакалавърска степен по специалност „Българска филология” и квалификация „Педагогическа правоспособност” в ЮЗУ „Неофит Рилски”. В момента се обучавам по метода „Монтесори” за деца със СОП.
От началото на 2020 г. съм част от екипа на Център „Тацитус” и работя като ерготерапевт с подкрепата на супервайзър.