Център Tacitus > Теодор Ангелов

Теодор Михайлов

Здравейте, аз съм Теодор Ангелов и съм психолог.

Завършил съм Нов български университет със специалност „Психология“.

Работил съм като психолог-стажант в Център за деца със СОП в периода 2018-2019 г. А от края на 2019 г. работя в Център „Тацитус“ като приложно поведенчески терапевт.

Приложният поведенчески анализ (ППА) включва три части: стимул (молба, нареждане), поведение в резултат на стимула (отговор или липса на отговор) и последствие (обикновено под формата на награда). ППА е полезен за подобряване на грижата за себе си, играта, комуникацията, ежедневните умения в допълнение н намаляването на неподходящото поведение. Целта на ППА е да научи децата на умения, които да помогнат за развитието им и за придобиването в по-голяма степен на независимост и най-доброто възможно качество на живота.

Сертифициран инструктор по Ментална аритметика-програма за развитие на умствените способности и творческия потенциал с помощта на аритметични изчисления на японските сметала Abacus.

Официален член съм на Европейската Федерация по психология на студентите (EFPSA).

Имам сертификат за завършено онлайн обучение за категория регистриран поведенчески терапевт(RBT)

Участник съм в международните конференции за Психология на околната среда и в международните конференции, организирани от Европейската федерация по психология.