Център Tacitus > Новини > Нов център за деца аутисти

Нов център за деца аутисти

Повече от 10 години майки на деца с аутизъм се борят – държавата да им обърне внимание. За тях няма статистика, няма и рехабилитация, поета от касата. Родителите се справят сами като прилагат методи от Съединените щати и Западна Европа. Това ги принуждава да откриват свои Центрове за работа с деца с аутизъм.

Игрите са мисловни и физически. 10 специалисти помагат на 30 деца да се справят по- добре с ежедневните предизвикателства – от завръзване на връзки и закопчаване на копчета до умения, нужни им в училище.

Мина Енева – основател на сдружение „Тацитус“ у майка на Кико: Правят се всякакви видове упражнения, които да заздравят мускулатурата, тъй като повече деца с аутизъм не могат да изпълняват инструкциите по отношение на спортове.
Се прави програма, която да развива по-добре груба моторика, фина моторика.

Повече от 10 години статистика за децата с аутизъм у нас – няма. Това е най-болната тема за Мина. Получила много обещания от много здравни министри, но до там…

Мина Енева – основател на сдружение „Тацитус“ у майка на Кико: За деца с аутизъм няма нищо по здравна каса. Единственото, което се полага на семействата на децата с аутизъм – това е процеса на диагностика по здравна каса в Детска психиатрия.

И докато държавата ни се прави, че тези деца ги няма – Кико расте. Споделя колко е привързан към брат си. И той е аутист. Казва, че е много умен и се гордее с него. Той – Кико – четвъртокласникът – има ясно и кратко послание към всички – как да гледат на децата като него и брат му:

Кико: Ако имат аутизъм да не ги гледаш сякаш са болни, а сякаш са като другите.

    Leave a Comment