Център Tacitus > Новини > Семинар – Ерготерапия и сензорна интеграция- значение и приложение

Семинар – Ерготерапия и сензорна интеграция- значение и приложение

Семинарът се състои от два модула и има за цел да обясни приложението на ерготерапията и сензорната интеграция при деца с аутизъм, да разкрие всеобхватността и практичното приложение при работа вкъщи, извършвана от родителите и семейството.

  •  Първият модул се състои от осем отделни лекции, включващи информация за сетивните системи, стратегии за справяне и дейности, които могат да бъдат прилагани в различни условия.
  • Втория модул включва индивидуални онлайн консултации с родители, целящи подкрепа и разработване на стратегии за приложение на наученото в домашни условия. Този модул касае само родители на деца от Център Тацитус, тъй като за да сме обективни в съветите, които ще дадем за развиване на способностите на детето в домашна среда, то трябва да има индивидуална оценка и програма и да работи с ерготерапевтите от Център Тацитус.

Къде: онлайн, Zoom

Цена: I модул

  • 40 лв. на час (за една лекционна тема в рамките на един час)
  • 280 лв. – за всички осем лекционни теми в рамките на осем часа
  • 100лв. – за студенти

Програма:

28.04. (вторник) 11ч. – Ерготерапия и сензорна интеграция

29.04. (сряда) 10ч. – Вестибуларна система

04.05. (понеделник) 11ч. – Соматосетивна ситема

05.05. (вторник) 11ч. – Зрителна система

07.05 (четвъртък) 11ч. – Слухова система

08.05. (петък) 11ч. – Сензорна модулация, саморегулация, „сензорен срив“

11.05. (понеделник) 11ч. – Праксис, Баламетрикс

12.05 (вторник) 11ч. – Флоортайм

За кого е подходящ: Семинарът е подходящ за родители, студенти, специалисти

 Предварителни изисквания: няма

Брой участници: неограничен

Метод: PowerPoint

 Обучители:

  • Мина Енева, детски психолог, ерготерапевт

Ерготерапия, Русенски Университет „ Ангел Кънчев“, съгласно стандартите на Световната федерация на ерготерапевтите (WFOT)
DIR 101 – Overview of the DIR® Model and Floortime® Principles
DIR 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities
DIR 202: Promoting Higher Functional Emotional Development
MNRI® DYNAMIC AND POSTURAL REFLEX PATTERN INTEGRATION
Occupational Therapy Assessment Course for School Aged Student -Presented by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach
Participated successfully in using Sensory Integrative Approach with elements of Sensory-Integrative Ayres Therapy SIAT®GSID®
SENSORY INTEGRATION APPROACH, Applied in the Multiple Spectrum of Developmental Dysfunction
Picture Exchange Communication System (PECS)
Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH)
TOMATIS® Method Level 3
Introduction to the Theory and Practice of Sandplay Therapy

  • Александра Андреева, ерготерапевт, специален педагог

Ерготерапия, Русенски Университет „ Ангел Кънчев“, съгласно стандартите на Световната федерация на ерготерапевтите (WFOT)
DIR 101 – Overview of the DIR® Model and Floortime® Principles
DIR 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities
MNRI® DYNAMIC AND POSTURAL REFLEX PATTERN INTEGRATION
UNDERSTANDING SENSORY PROCESSING, Edinburgh, UK
Occupational Therapy Assessment Course for School Aged Student Presented by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach
Participated successfully in using Sensory Integrative Approach with elements of Sensory-Integrative Ayres Therapy SIAT®GSID®
Continuing supervision in SENSORY INTEGRATION APPROACH, Applied in the Multiple Spectrum of Developmental Dysfunction
Picture Exchange Communication System (PECS)
Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH)

РЕГИСТРАЦИЯ

  1. Заплащането е по банков път на следната банкова сметка:

СДРУЖЕНИЕ ТАЦИТУС

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

BG93FINV91501014720302

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Участие в семинар и трите имена на участника (родител, специалист, студент)

2. Пращане на платежно нареждане на емайл: tacitus_bg@abv.bg

Трите имена
Актуален майл адрес, на който ще получавате достъп до онлайн платформата преди всеки семинар. Ако желаете издаване на фактура, пратете необходимите данни tacitus_bg@abv.bg