Център Tacitus > Здраве > Детето се развива социално, емоционално и когнитивно през първите три години

Детето се развива социално, емоционално и когнитивно през първите три години

Функционалните възможности на детската личност лежат върху основите на емоционалното развитие. То създава фундамент за бъдещо учене и прогрес и се подхранва от ежедневното общуване-основно с родителите.

Всяка усмивка, поглед, гъделичкане и въпрос изграждат възприятието на детето за собствената му личност. Развитието на тези емоционални и социални взаимоотношения дават възможност на детето да полага пласт след пласт когнитивни, интелектуални и социални умения , които ще са необходими през целия му живот. Така то ще бъде подготвено за всички бъдещи предизвикателства на развитието.