Център Tacitus > Новини > Център „Тацитус“ в Благоевград успешно помага на деца с аутизъм

Център „Тацитус“ в Благоевград успешно помага на деца с аутизъм

Повече от 20 деца са получили подкрепа и са отбелязали осезаем напредък за една година, откакто работи дневният център за работа с деца и младежи от аутистичния спектър „Тацитус“ в Благоевград. Те са на възраст от 2 до 8 години и ежедневно се обучават и получават нужната терапия в центъра.

„Щастлива съм когато виждаме реалните резултати от работата с децата. При всеки напредъкът е различен, но всички имат подобрение – някои могат вече да общуват, други да се справят самостоятелно.“,  споделя Мина Енева, създател на сдружение „Тацитус“, психолог и майка на дете с аутизъм.  Първият център „Тацитус“ е основан в София и успешно работи с деца вече 15 години.

Центърът е създаден специално за деца от аутистичния спектър, деца със сензорни нарушения и такива с проблеми в експресивната реч. В него работи екип от висококвалифицирани специалисти по приложно поведенчески анализ и ерготерапия. Целта е да се помогне на родителите на деца с аутизъм и специални образователни потребности да намерят професионална грижа, подкрепа и консултация.

Специалистите в центъра са преминали специална подготовка за работа с най-съвременните и разнообразни методи на терапия при деца с аутизъм. Всички те работят с професионализъм, усърдност и много енергия, за да помогнат на децата с разстройства от аутистичния спектър да развият потенциала си в атмосфера на уют, разбиране и позитивно отношение. В Благоавград това е единственият център за работа с деца с аутизъм, в който се работи по тези методи на терапия.

Екипът провежда групови и самостоятелни занимания под супервизия за придобиване на базови умения, необходими за развитието на децата, с цел по-лесна интеграция в обществото. В центъра децата се учат на самостоятелност, на комуникация, която помага да изразяват нуждите си по разбираем за околните начин. Те са подкрепяни да подобряват познавателните, когнитивни, емоционални и двигателни способности, за да разбират света.

Различните възрастови групи и състоянието на всяко дете предполагат терапевтичната работа след направената им индувидуална оценка да протича в програми, които следват нуждите и потребностите им.

В Дневен център за работа с деца и младежи от аутистичния спектър „Тацитус“ – Благоевград се предлагат приложно поведенчески анализ и ерготерапия.

Специалистите от център първо правят първична оценка на състоянието и нивото на детето, изготвят индивидуална програма, провеждат индивидуални или групови сесии, както и обучения на родители​​.

Центърът посреща гостите си всеки делничен ден от 9 до 17:00 часа. Освен в Благоевград, център „Тацитус“ има и София, където успешно работи с деца вече 15 години.

За допълнителна информация:

tacitus_bg@abv.bg

+359 885 146 030

Facebook: Център за работа с деца с аутизъм „Тацитус”