Център Tacitus > Здраве > Ерготерапевтът Александра Андреева: Да се подобри обучението на работещите с деца с аутизъм в масовите училища

Ерготерапевтът Александра Андреева: Да се подобри обучението на работещите с деца с аутизъм в масовите училища

Комплексните терапевтични програми дават най-добри резултати

„По отношение на социалната политика у нас е хубаво да се подобри качеството на обучение на персонала в масовите детски градини и училища, да могат учителите да разпознават ранните маркери на децата от аутистичния спектър„, каза пред БНР Александра Андреева, ерготерапевт в Дневен център ТАЦИТУС.

Така по думите й ще може терапията да започне най-рано. Ранната интервенция е най-работещата за момента, категорична е Андреева.

Центърът е създаден, за да помага на родителите на деца с аутизъм и специални образователни потребности да намерят висококачествена ежедневна професионална грижа, подкрепа и консултация за своите деца.

„Аутизмът е комплексно състояние и има много различни прояви на диагнозата аутизъм. Най-честите трудности са поведенческите проблеми – нарушената мотивация за учене, за работа, за научаване на нови места, срещата с различни стимули, преработката на тези стимули и саморегулацията. Другото много сериозно затруднение е социализацията на тези деца и нуждата на семейството от подкрепа от различни видове специалисти и терапевти“, посочи още ерготерапевтът.

В центъра работи мултидисциплинарен екип от специалисти – детски психолози, логопеди, специални педагози, възпитатели. Те са единствените в България, които се обучават от сертифицирани международни организации, за да работят по наложени в света програми, разработени за децата с аутизъм – PECS, TEACCH, DIR/FLOORTIME, MONTESORI, TOMATIS, ABA.

Специалистите по различните терапевтични програма обсъждат екипно случаите на децата. При нужда програмите се актуализират, посочва Александра Андреева.

„За всяко едно дете се изготвя индивидуална програма, след като е изготвена индивидуална оценка на силните и слабите му страни. След това се започва работа и водещият принцип в терапията на едно дете са неговите нужди и на семейството му. В терапията се стъпва на силните страни на детето, за да се подпомогнат слабите, пояснява Андреева.

При ерготерапията през тялото и централната нервна система на детето се прави опит да се повлияе преработката на сетивната информация, която то получава, така че да се намали или да премахне съответният дефицит.

„Като цяло терапевтичните програми не са обвързани с биохимичния профил на детето, с резултати от негови изследвания, те имат пряка връзка с поведенческите особености на детето, но, разбира се, ни е важна медицинската история на детето, дали има пристъпи, какво лечение е назначено от невролозите“, разяснява още специалистът.

При децата с по-тежки затруднения от аутистичния спектър се наблюдава регрес заради изолацията по време на извънредното положение и заради липсата на контакт със специалист. При други деца не се отчита промяна, констатира ерготерапевтът. По-малките деца са имали нужда от по-бърза адаптация.

Цялото интервю можете да чуете ТУК.