Център Tacitus > Здраве > Ранната интервенция позволява постигането на максимални резултати в обучението на деца с аутизъм

Ранната интервенция позволява постигането на максимални резултати в обучението на деца с аутизъм

В специализирания център „Тацитус“ – Благоевград прилагат терапия при 20 деца от 2 до 8 г.

Ранната интервенция и приложението на комплексни терапевтични програми дават най-добри резултати в работата с деца с разстройства от аутистичния спектър. Това казват специалистите от Дневния център за деца и младежи с аутизъм „Тацитус“, чийто филиал в Благоевград отбелязва първата годишнина от откриването си. Първият център „Тацитус“ работи успешно в София вече 15 години.

През този период в центъра в Благоевград се обучават над 20 деца с разстройства от аутистичния спектър, като при всички се отбелязва напредък в развитието. Децата са на възраст от 2 до 8 г. и получават индивидуална ерго и АВА терапия в центъра, съобразена с необходимостите и възможностите на всяко дете.

Това е единственият в Благоевград дневен център, в който се прилагат специално подбрани методи и програми –  приложно-поведенчески анализ и ерготерапия, обяснява Мина Енева, психолог, съосновател на Сдружение „Тацитус“.  Чрез тях се развиват способностите на децата да се справят с предизвикателствата на средата – уменията за учене, говорене, и се изгражда социално-приемливо поведение.

Екипът на центъра се обучава от сертифицирани международни организации за работа с утвърдени в света програми за деца с аутизъм – PECS, TEACCH, DIR/FLOORTIME, MONTESORI, TOMATIS, ABA.

Фокус в работата на центъра са децата от аутистичния спектър, децата със сензорни нарушения и тези с проблеми в експресивната реч. Основната цел на екипа е да подпомага родителите на деца с аутизъм и специални образователни потребности, като осигурява професионална грижа, подкрепа и консултация.

В центъра се провеждат групови и самостоятелни занимания под супервизия за придобиване на базови умения, необходими за развитието на децата и по-лесна интеграция в обществото. Тук децата се учат на самостоятелност и на комуникация, която им помага да изразяват потребностите си по разбираем за околните начин. В процеса на обучение те подобряват познавателните, когнитивните, емоционалните и двигателните си способности, за да разбират света.

„Важно е да се подобри качеството на обучение на работещите в масовите детски градини и училищата, за да могат учителите да разпознават ранните прояви на децата от аутистичния спектър и терапията им да започне възможно най-рано“, казва Александра Андреева, ерготерапевт в център „Тацитус“. Тя насочва вниманието и към медицинските кадри – медсестри и лични лекари, които също трябва да се обучават да разпознават аутистичните прояви и да насочват към специалисти за диагностика.

За всяко дете се прави индивидуална оценка и се подбират най-подходящите програми, които следват потребностите му, според възрастта и състоянието. В терапията се стъпва на силните страни на детето, за да се подпомогнат слабите.

Аутизмът е комплексно състояние и съществуват различни прояви на диагнозата аутизъм. Най-често се проявяват поведенческите проблеми – нарушена мотивация за учене, за работа, за опознаване на нови места, среща и преработка на различни стимули, саморегулация. Сериозно затруднение е и социализацията на децата и нуждата на семейството от подкрепа от различни специалисти и терапевти.

„При всяко дете отбелязваме различен напредък, но подобрение има при всички. Някои деца вече могат да общуват, а други успяват да се справят самостоятелно“, казва Мина Енева, която създава център „Тацитус“, именно защото е и майка на дете с аутизъм.

За повече информация за „Тацитус“ – Благоевград – тел: 0884 527 596.