Център Tacitus > Здраве > Какво представлява приложният анализ на поведението или Applied Behavior Analysis (ABA)?

Какво представлява приложният анализ на поведението или Applied Behavior Analysis (ABA)?

Приложният анализ на поведението е научна дисциплина, използвана за подобряване или промяна на специфични социално значими типове поведение чрез идентифициране на факторите от околната среда, отговорни за тази промяна в поведението.

Анализът на поведението се фокусира върху принципите, които обясняват как се осъществява обучението чрез оценка на функционалната връзка между околната среда и поведението. Тя може да бъде адаптирана да отговаря на потребностите на всеки човек и да се предоставя на много и различни места (у дома, в училище, в общността) чрез преподаване на полезни умения за ежедневния живот.

Един от основните използвани принципи е насърчаването. Когато поведението е последвано от нещо, което се оценява (награда), човек е по-вероятно да повтори това поведение в бъдеще. С течение на времето този процес води до осмислена промяна на поведението.

„Тацитус“ е дневен център за работа с деца с аутизъм, чийто екип е съставен от специалисти в различни области – детски психолози, логопеди, специални педагози, ерготерапевти, приложно поведенчески и флортайм терапевти, а прилаганите методи за работа са разнообразни и съвременни:
Ерготерапия
Floortime
Звукостимулация Томатис
Applied Behavior Analysis /ABA/
Picture Exchange Communication System (PECS)
TEACCH

Работим усърдно, за да помогнем на децата с разстройства от аутистичния спектър да развият потенциала си. При нас децата получават интензивна и висококачествена терапевтична грижа от екип от детски психолози, логопеди, специални педагози, ерготерапевти, приложно поведенчески терапевти и флортайм терапевти. Учим децата на самостоятелност, как да общуват и да изразяват нуждите си по разбираем за околните начин. Помагаме им да подобрят познавателните си способности и да разбират света.

Център „Тацитус“ – качествените грижи от специалисти, които работят с внимание, компетентност и разбиране!

За консултация с нашите специалисти:
+359 885 146 030
tacitus_bg@abv.bg