Център Tacitus > Новини > Двудневен семинар ще разгледа интегрирането на основните рефлекси за развитие на сензорно-моторните умения

Двудневен семинар ще разгледа интегрирането на основните рефлекси за развитие на сензорно-моторните умения

Двудневен семинар „Разбиране за влиянието на интеграцията на рефлексите върху детското развитие“

Кога: 18, 19 Септември, 2020 г.
Къде: онлайн, https://maudeleroux.com/
Цена:
– Единична цена– 250 лв.
– Групова цена за 3-ма човека- 645лв.
– Групова цена за 5 човека- 1075лв.
– Групова цена за 10 човека- 2150лв.

Ще има осигурен превод

Регистрацията е до 07.09.2020г

1. Заплащането е по банков път на следната банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ ТАЦИТУС
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
BG93FINV91501014720302

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:
Участие в семинар и трите имена на участника/участниците и емайл адрес/и

2. Пращане на платежно нареждане на емайл: tacitus_bg@abv.bg
• Трите имена
• Данни за издаване на фактури

3. Получаване на линк за включване в онлайн платформата преди започването на семинара

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:
Този двудневен семинар ще разгледа интегрирането на основните примитивни и постурални рефлекси, свързани с развитието и укрепването на сензорно-моторни умения, способстващи качественото развитие на праксисни умения. Maude Le Roux използва принципите на интеграцията на рефлексите вследствие и базирани на редица теоретични източници. Обстойно ще бъде описано въздействието на рефлексите, ще се демонстрира чрез видеоклипове как се прави оценка на тези рефлекси, определени като важни. Maude Le Roux се фокусира върху прилагането на клиничната оценка и как да се използват тези рефлекторни модели като начин за измерване на напредъка в сензорно-двигателните умения. Ще бъде обсъдено въздействието на тези рефлекси в ежедневните дейности, както и при ученето и функционирането в социална среда. Практическото виждане на Maude Le Roux за приложението им не се фокусира върху „успеха“, а създава балансиран поглед над неговото въздействие върху дейностното функциониране. Семинарът ще обхваща интеграция, оценка и интервенция и как определени рефлекси се вписват в света на сензорнатa интеграция – „задължителен“ семинар за всеки, който се интересува от детското развитие.

Целева аудитория: ерготерапевти, физиотерапевти, логопеди, възпитатели, родители, психолози, социални работници, педагози, кинезитерапевти.
Ниво на обучението: средно – напреднало
Брой участници: неограничен
Методи за обучение: презентации PowerPoint, дискусии в група, видео материали

ПРОГРАМА:
Ден 1:
8:30 ч. Регистрация
9:00 ч. История и изследвания на интеграцията на рефлексите
10:30 ч. Почивка
11:00 ч. Рефлексът на Moro (The Moro Reflex)
12:00 ч. Шиен тонично-асиметричен (The Asymmetrical Tonic Neck Reflex)
13:00 ч. Обяд
14:00 ч. Рефлекс на Galant (The Spinal Galant Reflex)
15:00 ч. Лабиринтен-тоничен рефлекс (Tonic Labyrinthine Neck Reflex)
15:30 ч. Почивка
16:00 ч. Рефлекс на Palmar и рефлексът на търсене (Palmar and Rooting Reflex)
17:00 ч. КРАЙ

Ден 2:
9:00 ч. Спинален рефлекс на Perez (The Spinal Pereze Reflex)
10:00 ч. Рефлекс на свиване и разпъване на насрещния крак
(Leg Cross Flexion-Extension Reflex)
11:00 ч. Почивка
11:30 ч. Шиен тоничен-симетричен рефлекс (The Symmetrical Tonic Neck Reflex)
12:30 ч. Обяд
13:30 ч. Рефлекс на Landay (Landau Reflex)
14:00 ч. Рефлекс на Babinski (Babinski Reflex)
15:00 ч. Почивка
15:30 ч. Рефлекси на хващане / дърпане с ръцете
(Hands Grasping / Hands Pulling Reflexes)
17:00 ч. ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА

Цели на обучението:
1. Описание на механизмите и функциите на най-малко 10 важни рефлекса
2. Изброяване на най-малко 5 упражнения, важни за интегрирането на всеки рефлекс
3. Разглеждане на оценката на всеки от рефлексите – в помощ за клиничната оценка
4. Обсъждане на областите на припокриване между сензорната интеграция и интеграцията на рефлексите
5. Изброяване на най-малко 5 принципа на интервенцията за интеграция на рефлексите

Часове обучение:
12

Информация за лектора:

Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, CTC, DIR-FT – международен преподавател
Мод е ерготерапевт с многогодишен опит в сферата. Супервизира различни терапии. Започва кариерата си в областта на психиатрията и през годините развива мултимодална практика в педиатрията. От 2012 г. тя е посещавала България многократно и е добре запозната с работата на специалистите в страната.
Създава „Цялостният подход“ (A Total Approach) през 2002 г. и оттогава се превръща в международен лектор в различни области. Сертифицирана е в множество практики, свързани с интеграция на рефлексите и е разработила свой уникален подход в работата си. В практиката си работи в екип с ерготерапевти, логопеди и Floortime терапевти. Тя е добре позната със своя опит и работа с деца, които имат диагноза в спектъра на аутизма, привързаността, нарушенията на сетивната обработка и дислексията / нарушения в уменията за учене. Мод е наставник на много терапевти, включително ерготерапевти и DIR специалисти в международен план. Тя е съавтор на книгата „Пътешествието в света на слушането“( The Listening Journey) с Франсоаз Николоф, а втората й книга „Нашите най-велики съюзници“( Our Greatest Allies) вече е достъпна в Amazon.com. През януари 2019 г. поради своята изключително натоварена програма за обучение Мод създава своя онлайн академия за специалисти и родители (www.maudeleroux.com). Нейната основна философия е, че всички деца могат да учат и че терапевтите, учителите и родителите са инструментът в намирането на “ключа” към всяко дете. Тя се наслаждава на възможността да помага на родители, учители и терапевти да правят точно това!