Център Tacitus > Здраве > Специалистите на Център „Тацитус“ повишават квалификацията си с обучение и супервизия за ABA терапия
Анна Цатири Емануил

Специалистите на Център „Тацитус“ повишават квалификацията си с обучение и супервизия за ABA терапия

Специалистите от Центровете за работа с деца с аутизъм „Тацитус“ в София и Благоевград преминават през обучение и супервизия в ABA терапия. С екипа ни ежедневно работи гръцкият сертифициран поведенчески терапевт и супервайзер за Applied Behavior Analysis (ABA) – Анна Цатири Емануил.

По време на престоя си от 2 месеца в България Анна Емануил работи с деца от аутистичния спектър, активно изготвя индивидуални оценки и програми. Щастливи сме, че има възможност за съвместна работа и обмяна на професионален опит със супервайзер за такъв продължителен период.

*Анна Цатири Емануил за вършва бакалавърска степен по ерготерапия в университета в Атина. От 2014 г. Анна Цатири Емануил се включва като основен терапевт в работата с групи от деца със синдром на Аспергер и ADHD. От 2016 г. е сертифициран поведенчески терапевт от International BACB Council, а 3 години по-късно и сертифициран Assistant Behavior Analyst от International Commission for the Certification of Behavior Analysts. Благодарение на съвместяването на двете специалности – ерготерапия и ABA – Анна има задълбочен поглед върху нуждите, затрудненията и същевременно силните страни на децата с аутизъм.

Applied Behavior Analysis (ABA) или Приложен поведенчески анализ има за цел да намали проблемните поведения и да изгради функционални умения в няколко направления: реч и комуникация, имитация, игра, социално общуване, следване на вербални инструкции, справяне с различни задачи и самообслужване.

За нас е изключително важно, че освен ранна интервенция, АВА-специалистите в Център „Тацитус“ вече имат възможност да прилагат и да бъдат супервизирани в работата си с деца от аутистичния спектър от специалист, сертифициран по ABA от 0 до 18 годишна възраст на децата.

Чрез съвместна работа с Анна Емануил специалистите ни прилагат принципите на ABA в общността: работата се осъществява през игра, чрез подпомагане при посещение и пазаруване в магазин, чрез посещаване на детската площадка, където децата са стимулирани да общуват със своите връстници там и така допринася за интеграцията им в обществото.