Център Tacitus > Здраве > Мина Енева: Ранната интервенция и комплексните терапевтични програми дават най-добри резултати

Мина Енева: Ранната интервенция и комплексните терапевтични програми дават най-добри резултати

Мина Енева е психолог, ерготерапевт и създател на Център за работа с деца с аутизъм „Тацитус“. Тя е майка на три деца, първото от които е с аутизъм, сега младеж на 21 години. Това е и причината да основе през 2009 г. „Тацитус“, където децата с проблеми в развитието от аутистичния спектър са обгрижвани и терапевтирани според индивидуалните им потребности и възможности от детски психолози, логопеди, ерго и ABA терапевти. Те учат децата на самостоятелност, как да общуват и да изразяват нуждите си по разбираем за околните начин. „Тацитус“ помага на родителите да намерят висококачествена и професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца. Ето какво сподели Мина Енева за работата с деца с аутизъм и специални образователни потребности за вестник „Доктор“.

Госпожо Енева, как да разпознаваме ранните симптоми на аутизма, тъй като вече почти във всяка фамилия има дете с аутизъм?
За радост, не се раждат почти във всяко семейство, но тенденцията случаите на деца с аутизъм да се увеличават върви неумолимо. Въздържам се да споделям определени симптоми, защото те са много и разнопосочни. Когато изредя няколко симптома, родителят вижда, че при детето му те не са налице и прави заключението, че то не е с аутизъм. Затова съветвам родителите да наблюдават детето в средата и атмосферата на игра и взаимодействие с другите деца в яслата, в детската градина или на детската площадка. Ако забелязва, че неговото дете е различно, е добре да потърси специализирана помощ и консултация с експерти, работещи с деца с разстройства от аутистичния спектър.
Аутизмът засяга основно социалната комуникация. Това може да се прояви с липса на говор или пък с нежелание да се общува – и двата варианта са възможни. Аутистичният спектър е много широк. Някои деца са с тежко умствено изоставане, не могат да говорят, не разбират, трудно се научават да следват инструкции и да спазват команди, трудно научават дори елементарни умения за самообслужване в ежедневието им. В същото време обаче има и деца от спектъра, които научават няколко езика и стават изявени членове на обществото.

Какви специалисти поставят диагнозата аутизъм и какви специалисти терапевтират децата и подпомагат социалното им интегриране?
Диагноза аутизъм се поставя само от детски психиатър, а не от психолог или логопед, не от педиатър или невролог, не от личен лекар. Има клинична пътека, по която се извършва диагностицирането. Комплексните терапевтични програми, които се прилагат при децата от аутистичния спектър, обаче не са здравна услуга, а социална и образователна. Точно затова няма как да бъдат поети от Здравната каса. Те не се извършват от здравни специалисти, а от психолози, логопеди. Единствено ерготерапевтите са здравни специалисти, които извършват рехабилитационен процес, и би могло да се направи нещо за заплащане на техните услуги от Здравната каса.

Какво представлява ерготерапията?
Едно от направленията в ерготерапията е сензорната интеграция. Организмът ни преработва информацията от околната среда благодарение на седемте сетивни системи – визуална, слухова, вестибуларна, вкусова и т.н. При хора с типично развитие тялото по естествен начин произвежда точен отговор на подаден стимул от околната среда. При други обаче има затруднения със сензорната обработка на постъпващите от заобикалящия свят и собственото тяло сигнали. Това засяга способностите за справяне с ежедневни предизвикателства. Ние подпомагаме през тялото работата на седемте сетива и интеграцията на сензорната информация от околната среда. Класическите ерготерапевти работят с хора със затруднения, като им помагат да се справят с ежедневни дейности, да бъдат социално включени, независимо дали са с физически увреждания или с психични страдания, дали са деца или възрастни.

Какви други терапии използвате в центровете „Тацитус“?
В център „Тацитус“ в Благоевград прилагаме ерготерапия и АВA терапия или приложен поведенчески анализ – наука, която се занимава с процесите на учене и проговаряне. Тя подпомага ученето, разбирането, говора, социалното взаимодействие и трансформирането на неприемливото поведение на детето в приемливо.
Освен тези две терапии в основния ни център в София прилагаме и много други терапии, включително логопедични. Занимаваме се с деца с дислексия, за да ги улесним в процеса на писане и четене, както и с деца с дискалкулии – липса на разбиране на математиката.

Кога най-рано може да започне терапевтирането на деца с аутизъм?
Най-малките деца при нас са на една годинка. Когато родителят забележи, че бебе на 5 – 6 месеца губи очен контакт, няма общуване между майката и бебето, не развива грубата моторика, може да се обърне към нас. Само родители, които са запознати с етапите на ранното детско развитие и следят дали детето им изостава, се обръщат за помощ преди навършване една годинка на детето им. Аз лично работя и със съвсем малки бебета. Факт е, че колкото по-рано се забележи проблемът и започне работа, толкова по-добри са резултатите. Разбира се, на толкова ранен етап дори не може да става дума за поставяне на диагноза, просто родителят е забелязал, че бебето има забавяне в някои от сферите на развитие и съвместно се стремим да ги наваксаме. Но всички бебета с изоставане в развитието, с които съм работила в последните 15 години, са постигнали прекрасни резултати.

Какъв е шансът да се помогне на по-големи деца?
Когато започне късно работата, има шанс да се помогне, но прогресът е много по-малък, по-труден и по-бавен. Ранната интервенция и приложението на комплексни терапевтични програми дават най-добри резултати.

Как да ограмотим, да дадем култура на бъдещите родители да разпозпознават изоставане в развитието на децата им?
Отдавна обмислям да организираме курсове за бременни жени и бъдещи родители. Посещаването на такива курсове е необходимо, защото родителят трябва да е наясно как се развива едно дете от раждането до 2 години, за да следи това и при неговото дете, за да може да забележи, ако нещо не е както трябва. За съжаление, има родители, които си мислят, че детето е възможно да не говори и да не разбира на 4 – 5 години, тъй като е още малко, макар че децата на 6 години вече тръгват на предучилищна, когато започват да пишат и четат. Най-голямата грешка е убеждението, че изоставането в развитието ще се израсне. Само че в случаите на сериозно изоставане в развитието до едногодишна възраст, ако не се вземат мерки, изостването е възможно да се задълбочи. Трябва да се потърси помощ от специалист според дефицита на детето.

В епидемията продължават ли да работят центровете на „Тацитус“?
Да, защото нашата рехабилитационна услуга се извършва основно индивидуално. Продължаваме да работим при строго спазване на епидемичните мерки.