Център Tacitus > Здраве > Сдружение „Тацитус“ помага на децата с аутизъм с индивидуални програми

Сдружение „Тацитус“ помага на децата с аутизъм с индивидуални програми

Специалистите от центровете за работа с деца с аутизъм „Тацитус“ в София и Благоевград са преминали обучения по ABA (Appplied Behavior Analysis), или приложен поведенчески анализ. Екипът на „Тацитус“ е обучен от гръцкия сертифициран поведенчески терапевт за Applied Behavior Analysis (ABA) Анна Цатири Емануил*. ABA, или приложен поведенчески анализ, цели намаляване на проблемните поведения и структуриране на функционални умения в различни и изключително важни за ежедневното функциониране направления: реч, комуникация, имитация, игра, социално общуване, следване на вербални инструкции, справяне с различни задачи и самообслужване.

Чрез съвместна работа и благодарение на обмяната на опит с Анна Емануил специалистите на „Тацитус“ прилагат принципите на ABA в общността, във външна среда, а не само в затворената и структурирана среда на центъра и спрямо графика на посещения на детето. От изключителна важност е, че освен ранна интервенция АВА специалистите в център „Тацитус“ вече имат възможност да прилагат и да бъдат супервизирани в работата си с деца от аутистичния спектър от специалист, сертифициран по ABA, от 0- до 18-годишна възраст на децата. Така на практика работата и заниманията се осъществяват през игра, чрез подпомагане в различна среда и ситуации – например при посещение и пазаруване в магазин, чрез посещаване на детската площадка, където децата са стимулирани да общуват със своите връстници. Работата във външната среда изисква съответен отговор на социалните взаимоотношения и определени социални ситуации, което допринася за интеграцията в обществото. По време на престоя си в България Емануил е изготвила индивидуални програми и/или е ревизирала вече съществуващите на около 30 деца. Емануил съвместно с екипа на център „Тацитус“ е осъществила посещения във външна среда с около 20 деца. Проведени са съвместно и срещи с родителите, предстои организирането и на обучение за родители, в което да разберат повече за това как да прилагат принципите на АBА в домашна среда и в общността.

*Анна Цатири Емануил завършва бакалавърска степен по ерготерапия в Университета в Атина. От 2014 г. Анна Цатири Емануил се включва като основен терапевт в работата с групи от деца със синдром на Аспергер и ADHD. От 2016 г. е сертифициран поведенчески терапевт от International BACB Council, а 3 години по-късно и сертифициран Assistant Behavior Analyst от International Commission for the Certification of Behavior Analysts. Благодарение на съвместяването на двете специалности – ерготерапия и ABA – Емануил има задълбочен поглед върху нуждите, затрудненията и същевременно силните страни на децата с аутизъм.

Какви са психологическите и социално-икономическите пречки пред интеграцията на децата с аутизъм в българското общество?
Аутизмът засяга основно социалната функция и това диктува редица пречки пред пълноценната интеграция в социума. При децата от ауистичния спектър това може да се прояви с липса на говор, с нежелание да се общува с външния свят, с поведенчески особености, които трудно се приемат от социума. Някои от децата от спектъра трудно се научават да следват дадени инструкции, да спазват правила, може да изпитват трудности и при научаването на елементарни умения за самообслужване в ежедневието им. При хората с типично развитие тялото по естествен начин произвежда отговор на даден стимул от околната среда. Децата с аутизъм обаче много често не разбират околната среда и стимулите, сред които всички ние живеем, имат затруднения със сензорната обработка на постъпващите от заобикалящия свят и собственото тяло сигнали. Нашата мисия като специалисти е да работим с тези деца, за да им помогнем да се справят с ежедневни дейности, да общуват и да бъдат социално включени. Затова и правя уточнението, че има и деца от спектъра, които научават няколко езика и се превръщат в изявени членове на обществото.

Цялото интервю на Мина Енева за Капитал четете ТУК.