Център Tacitus > Здраве > Интерактивен метроном подобрява възприятията на децата с аутизъм

Интерактивен метроном подобрява възприятията на децата с аутизъм

Мина Енева, детски психолог и основател на Центъра за работа с деца с аутизъм „Тацитус“, в интервю за изданието „Алманах на иновациите“ на в-к Капитал.

Мина Енева е психолог, ерготерапевт и създател на Център за работа с деца с аутизъм “Тацитус”. Тя е майка на три деца, първото от които е с аутизъм. Това е и причината да основе през 2009 г. „Тацитус“, където децата с аутизъм да се чувстват обичани, обгрижвани, да получават индивидуално внимание и обучение. Център „Тацитус“ е мястото, където родителите на деца с аутизъм намират висококачествена и професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца.

1. Как достигате до родителите на деца с аутизъм, за да ги запознаете с този иновативен метод?

Мина Енева: В център “Тацитус” работим индивидуално с всяко дете, след проведена предварителна оценка от екипа ни и по съобразена с потребностите му програма. Прилагаме признати в световен мащаб специализирани програми за работа с деца с аутизъм. Чрез тези методи се постигат най-добрите резултати, за да могат децата да разгърнат максинално способностите си и да са интегрирани в социаума. Такъв вид иновативен подход е и интерактивният метроном, който е научно доказан метод за оценка и терапия за подобряване на когниция, внимание, памет, реч, изпълнителски функции, разбиране, моторика и сензорика. Преди работата с интерактивния метроном даваме на родителите подробна информация и разяснения какво представлява интерактивният метроном, как се работи с него. Ако родителят има интерес и нашата оценка е, че би бил от полза, прилагаме метода. Важно е при децата с аутизъм да се постигне цялостен напредък във всички сфери на живота и мога гордо да заявя, че център “Тацитус” е от пионерите във въвеждането на най-новите подходи в България в името на децата.

2. Каква е цената и изцяло от родителите ли се плаща?

Мина Енева: Устройството е закупено от нас в център „Тацитус“ и се заплаща от родителите. Трудно ми е да кажа точна цена, защото работа с него е специфична – при всяко дете е различна. Има деца, които работят с интерактивния метроном в рамките на около 2 минути, което, разбира се, не се заплаща по никакъв начин. Времето за взаимодействие с метронома зависи от възмосностите на детето – може да се започне с работа в продължение на само няколко минути и да се достигне до по-продължително времетраене. Какво имам предвид? При работата с метронома детето трябва да повтаря определени действия, които следват ритъма на интерактивния метроном. Компютър отчита дали детето успява да ги повтори и с каква амплитуда от ритъма на метронома се случва това. Тази специфична и сложна оценка се прави от ерготерапевт и според нея се вижда с какъв темп или колко напредва детето. Това определя на каква програма (има множество програми) трябва да се работи с детето, в зависимост от прогреса му. В зависимост от това как детето овладява и преминава през всяка програма, тя се сменя и се залага нова цел и нова програма. За някои деца това може да отнеме месеци, за други години.

3. Колко са вашите малки „пациенти“? Необходим ли е някакъв задължителен период и честота на прилагането на този метод при деца с аутизъм?

Мина Енева: Работим с между 40 – 45 деца, но цифрата е доста променлива поради много и различни фактори. Честотата и приложението на интерактивния метроном зависи от оценката на детето, спрямо която се изготвя индивидуалния план по какъв начин/по каква програма да работи с метронома – напр. дали трябва да е всеки ден по 3 минути с тенденция времето да се увеличава или да е на периоди от 14 дни по 40 минути работа с последваща почивка.

4. Има ли още иновации в тази област, прилагат ли се в България и какви са бъдещите ви планове?

Мина Енева: Не спираме да се развиваме, да надграждаме уменията си като екип и да търсим всички подходи и варианти да помагаме на децата с разстройства от аутистичния спектър. Ще загатна само, че екипът ни планира въвеждането на метод, който би бил изключително полезен за децата, които изпитват затруднения с писане и четене. Бъдещите ни планове като екип са да постигаме все повече успехи с нашите деца, да продължаваме да работим с тях целенасочено, интензивно и последователно. С колегите от екипа на център „Тацитус“ се стараем да учим децата на самостоятелност и комуникация, които им помагат да изразяват потребностите си по разбираем за околните начин. В процеса на обучение те подобряват познавателните, когнитивните, емоционалните и двигателните си способности, за да разбират света. Работим изключително усърдно, за да помогнем на децата с разстройство от аутистичния спектър да развият максимума от потенциала си и да имат шанса да израстнат независими и пълноценни възрастни хора.