Център Tacitus > Здраве > Семинар-обучение на тема „Интероцепцията: знаците на тялото и сетивата“ с гост-лектор ерготерапевтът Maude Le Roux, OTR/L, SIPT, DIR/Floortime Expert Trainer

Семинар-обучение на тема „Интероцепцията: знаците на тялото и сетивата“ с гост-лектор ерготерапевтът Maude Le Roux, OTR/L, SIPT, DIR/Floortime Expert Trainer

ПОКАНА

Семинар-обучение на тема „Интероцепцията: знаците на тялото и сетивата“ с гост-лектор ерготерапевтът Maude Le Roux, OTR/L, SIPT, DIR/Floortime Expert Trainer

Кога: 24 – 25 Април 2023 г.
Къде: Missia 23,
гр.София, ул. Мизия №23

Затрудненията в интрероцепцията при децата са свързани с неразбиране на знаците на тялото. Това може да означава липса на усещане за глад, жажда или че е необходимо да посетят тоалетна. Тези затруднения оказват силно влияние върху тяхното ежедневие и това на родителите/възрастните, които полагат грижа за тях.

Център за работа с деца с аутизъм „Тацитус“ и ерготерапевтът Maude Le Roux организират семинар-обучение на тема „Интероцепцията: знаците на тялото и сетивата“, в рамките на който ще покрием основите на интероцепцията, ще бъдат обсъдени провеждането на оценка и практически идеи как да подпомогнем създаването на предпоставки за изграждане на интероцепция.

Темите, които ще разгледаме на събитието, са актуални и полезни за всички експерти, занимаващи се с детското развитие: ерготерапевти, логопеди, психолози, педагози, специални педагози, социални работници, рехабилитатори, кинезитерапевти, родители, медицински специалисти.

В рамките на събитието ще бъдат дискутирани състояния като алекситимия(Alexithymia), Поливагалната теория или т.нар. теория на д-р Порджис и социалното взаимодействие.

* Maude Le Roux е ерготерапевт с международно признание, който ще посети България за десета поредна година. През 2002 г. завършва обучение в SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests), което полага основите, над които тя продължава да надгражда различни методи за провеждане на оценка и интервенция. Maude е сертифициран ескперт в множество направления и успешно ги прилага в своя модел “Пътища на развитието”(Developmental Pathways Model). Завършила е курс от 15 часа за Поливагалната теория при Деб Дана. През последните 6 години прилага опита на Кели Малер в своята собствена практика. Тя е основател и ръководител на клинична практика в Глен Милс, Пенсилвания, САЩ, където работи с екип от отдадени специалисти. Представата ѝ за професионализъм е топла, обгръщаща атмосфера, ръководена от клинична експертиза, които осигуряват качествени грижи за всеки, прекрачил прага на нейния център. Обществената значимост на дейността ѝ се обогатява с участието ѝ в различни асоциации: Maude Le Roux е в борда на директорите на ATTACh (The Association for Training on Trauma and Attachment in Children), международна организация, посветена на семействата и децата с разстройство на привързаността и пост-травматична грижа. През 2011 г. тя става съавтор съвместно с Lauren O’Malley на книгата „Най преданите ни съмишленици“, проследяваща пътя на дете от аутистичния спектър.

Програма

Ден 1: 24.04.2023

8.30-9.00 Регистрация
9.00-11.00 Интероцепция, инсула и мозък
11.00-11.30 Кафе-пауза
11.30-13.00 Приложение на Поливагалната теория
13.00-14.00 Обедна почивка – мини коктейл
14.00-15.45 Емпатия и самоусещане
15.45-16.00 Следобедна почивка
16.00-17.00 Разглеждане на случай-казус

Ден 2: 25.04.2023

9.00-11.00 Соматосензорната система
11.00-11.30 Кафе-пауза
11.30-13.00 Праксис – основополагащо умение
13.00-14.00 Обедна почивка – мини коктейл
14.00-15.00 Провеждане на оценка
15.00-15.45 Интервенция
15.45-16.00 Следобедна почивка
16.00-17.00 Интервенция

Основни цели на обучението:

 Да опише 5 важни маркера на интероцепцията

 Да изброи 3 основни фактора, свързани с интероцепцията и социалното и емоционално функциониране

 Да обсъди сходствата между Поливагалната теория и интероцепцията

 Да изброи поне 3 компонента на соматосетивната система, касаещи интероцепцията

 Да открие 5 основни компонента, свързани с изграждането на емпатия

 Да изброи 3 групи причинни фактори, свързани с интероцепцията в изграждането на праксисни умения

 Да разгледа поне 10 дейности, които ще спомогнат развитието на интероцепция