Център Tacitus > Здраве > Покана за родители: среща с Maude Le Roux – ерготерапевт с международно признание

Покана за родители: среща с Maude Le Roux – ерготерапевт с международно признание

ПОКАНА

Уважаеми родители,
За нас ще бъде огромна чест да посрещнем Maude Le Roux – ерготерапевт с международно признание на 25.04.2023 г. от 17:00 часа. Ще се проведе информационно събитие на тема „Интероцепцията: знаците на тялото и сетивата“ , участие в който ще вземат специалисти и родители от цялата страна.

С грижа за нашите деца, Сдружение „Тацитус“ чрез проект „Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания”, Административен договор № BG05SFOP001-2.025-0214-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд организира специално за Вас – техните родители, информационна среща с Maude Le Roux, на която ще бъдат представени съвременни терапевтични методи за работа с деца, един от които е „Модел на пътища на развитието ”(Developmental Pathways Model), ключов в терапията на деца със специфични затруднения в развитието и ученето.

Ще бъде разгледана основополагащата роля на звукостимулацията в сензорната интеграция за развитието на речта, ученето и организацията. Дискутирани ще бъдат също така различията между аутизъм и нарушения, свързани с праксиса.

Акцент ще бъде Вашето участие в терапевтичния процес на децата, ще даде отговор на много Ваши въпроси, лутания и страхове, ще подпомогне разбирането и работата с децата в къщи, ще съдейства за надграждане на знания и умения, ще улесни справянето Ви с предизвикателства от ежедневието.

Maude Le Roux OTR/L, SIPT, IMC, RCTC, DIR® Expert Trainer, ерготерапевт с широк кръг от последователи по целия свят, сертифицирана в множество направления, основател и ръководител на клинична практика в Глен Милс, Пенсилвания, САЩ, член на борда на директорите на ATTACh (The Association for Training on Trauma and Attachment in Children), международна организация, посветена на семействата и децата с разстройство на привързаността и пост-травматична грижа

Място: гр. София, ул. Мисия № 23, Missia 23
Представляващ: Мина Енева
Покана Програма 25.04.2023 17 часа