Център Tacitus > Здраве > Запознайте се с всички събития от програмата на „Месец на аутизъма“ на Център „Тацитус“

Запознайте се с всички събития от програмата на „Месец на аутизъма“ на Център „Тацитус“

Събития от програмата на „Месец на аутизъма“ на Център „Тацитус“ :
✅Дата и място: 29 юни 2023, 15.00 часа Благоевград, Център „Тацитус“, „Ал. Стамболийски“ 29.
Тема: Повишаване на достъпа на децата с аутизъм до съвременни терапии – сътрудничество с местните власти. 4 години Център „Тацитус“, Благоевград

✅Дата: 30 юни 2023 10.00 – 12.00 ч.
Тема: Необходими предпоставки за деца с аутизъм, за да бъдат включени в училищната система. Приложен поведенчески анализ – АВА. Обучение за необходимите умения в училище.
Лектори: Бояна Аршич, BCBA супервайзор в „Тацитус“ и Мина Енева
Място: онлайн събитие в Google meet, връзка: https://meet.google.com/kxt-xqhf-ice

✅Дата: 30 юни 2023 12.30 – 14.00 ч.
Тема: Подобряване на социализацията на деца с аутизъм с типично развиващи се връстници в училище.
Лектори: Бояна Аршич, BCBA супервайзор в „Тацитус“ и Мина Енева
Място: онлайн събитие в Google meet, връзка: https://meet.google.com/fex-gvxq-wna

✅Дата: 20 юли 2023, 11.00 – 12.30 ч.
Тема: Специализирани терапии, свързани с диагнозите генерализирани разстройства на развитието – съвременен подход, основан на доказателствата
Лектори: Мина Енева
Място: онлайн събитие в Google meet, връзка: https://meet.google.com/czn-ymtb-mpk

✅Дата: 21 юли 2023, 11.00 – 12.30 ч.
Тема: Как да се повиши достъпа до специализирана здравна услуга на децата с аутизъм – рутинните прегледи и изследвания.
Лектори: д-р Веселина Колева, началник на Клинична лаборатория „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ и д-р Йордан Йорданов – лекар по Дентална медицина, Токуда
Място: онлайн събитие в Google meet, връзка: https://meet.google.com/ptv-zxzs-yys

✅Дата: 25 юли 2023, 11.00 – 12.30 ч.
Тема: Онлайн дискусия: Родителите на децата с аутизъм и техните въпроси към институциите и гражданското общество
Място: онлайн събитие в Google meet, връзка: https://meet.google.com/afg-xbnk-zzf

Покана Месец на аутизма 27.06.2023