Център Tacitus > Новини > Месец на аутизма в „Тацитус“: 6 срещи с институциите за по-висок шанс за децата от аутистичния спектър

Месец на аутизма в „Тацитус“: 6 срещи с институциите за по-висок шанс за децата от аутистичния спектър

Център „Тацитус“ оправя покана към всички приятели на центъра и родители на деца от аутистичния спектър да се включат в събитията, организирани като част от Месец на аутизма в Тацитус. По този повод ще се проведат 6 срещи с институциите за по-висок шанс за децата от аутистичния спектър.

Ние от Сдружение „Тацитус“ организираме „Месец на аутизма“ от 29 юни до 27 юли 2023. Ще проведем 6 срещи с институциите в секторите на здравеопазването, образованието, социалната политика, общините и гражданското общество, за да повишим познанията за потребностите на децата от спектъра и възможностите за подобряване на качеството им на живот.

В изпълнение на Проект „Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще покажем как сътрудничеството на неправителствения сектор с институциите и общините в България работи в името на тези най-уязвими млади жители на държавата ни.

Отправяме към Вас признателността си за подкрепата Ви през последните години да предоставяме съвременни услуги в центровете си в София и Благоевград и Ви каним да се включите на живо и онлайн в събития в нашата програма.
Ще се радваме да приемете поканата ни и да участвате в събитията в „Месеца на аутизма“ с експертизата, компетентността и идеите си в името на децата.
Покана Месец на аутизма 27.06.2023