Център Tacitus > Здраве > Среща в Благоевград на тема „Повишаване на достъпа на децата с аутизъм – сътрудничество с местните власти“

Среща в Благоевград на тема „Повишаване на достъпа на децата с аутизъм – сътрудничество с местните власти“

На 29 юни в Благоевград ще се проведе среща, посветена на повишаване на достъпа на децата с аутизъм – сътрудничество с местните власти – 4 години Тацитус в Благоевград по Проект „Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срещата в Благоевград „Повишаване на достъпа на децата с аутизъм – сътрудничество с местните власти“ е първата от шестте, предвидени в програмата „МЕСЕЦА НА АУТИЗМА“, в които участват институции в сектори здравеопазване, образование, социална политика, общини и гражданско общество, за да повишим познанията за потребностите на децата от спектъра и възможностите за подобряване на качеството им на живот.

Срещата в Благоевград и всички събития от месеца на аутизъма имат за цел да поборят условията и качеството на живот на децата от аутистичния спектър и техните родители.

Надяваме се с тези инициативи по Проект „Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания” да подобрим разбирането за децата с аутизъм и техните потребности.

Покана Месец на аутизма 27.06.2023