Център Tacitus > Новини > Покана за обучителен двудневен курс с Maude Le Roux на тема: Връзката между травма и тяло

Покана за обучителен двудневен курс с Maude Le Roux на тема: Връзката между травма и тяло

Покана за обучителен двудневен курс с Maude Le Roux на тема: Връзката между травма и тяло
📌Кога: 22 и 23 април 2024г
📌Къде: Хотел Земята и хората, конферентна зала ет. 0, бул. Околовръстен път 27
📌Лектор: Maude Le Roux OTR/L, IMC, SIPT, CTC, DIR-FT International Trainer
Регистрирайте се за вудневен курс на обучение, което ще включва съвременните изследвания и теория, отнасящи се до състоянията на привързаност и психична травма. Ще обърнем внимание на влиянието на травмата, следваща естествените ранни процеси на развитие и нейното влияние върху състоянието на мозъка, началните етапи на проява на
привързаност, най-новите разбирания за привързаността като теория на регулацията и въздействието на психичната травма върху ежедневните аспекти на социализация и обучение.
Курсът ще съдържа механизми, идеи за въздействие и интервенции насочени към клиенти с психична травма и техните семейства, както и ръководства за подкрепа и информираност. Информацията е строго ориентирана към приложение в практиката като същевременно се основава на научни доказателства. Ще бъде осигурен превод.
📌Ден 1:
09.00 – 10.30 ч. Привързаност и регулация
10.30 – 11.00 ч. Сутрешна почивка
11.00 – 12.30 ч. Травмата, следваща естествените ранни процеси на развитие
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.00 ч. Въздействие на сензорната преработка върху корегулацията и регулацията
15.00 – 15.15 ч. Следобедна почивка
15.15 – 16.30 ч. Презентиране на конкретни казуси /вкл.видео презентация/
Ден 2:
09.00 – 10.00 ч. Какво е емпатия и как се формира
10.00 – 11.00 ч. Невероятната способност на пластичността на мозъка като уникален конструкт
11.00 – 11:30 ч. Сутрешна почивка
11.30 – 12.30 ч. Насоки за интервенция в случаите на наличие на травматично състояние
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.00 ч. Интервенция
15.00 – 15.15ч. Следобедна почивка
15.15 – 17.00 ч. Презентиране на конкретни казуси (вкл. видео презентация)
Участниците ще могат:
– да се запознаят с 4 различни профила на привързаност и влиянието им на процеса на регулация
– разпознаване на 5 аспекта на травматично състояние, които могат да повлияят развитието
– да съставят рамка на корегулация и регулация в подкрепа на интервенцията и резултата от нея
– да разпознаят 6 нива на емоционално развитие по Dr. Stanley Greenspa
– да разграничат процеса на появата на емпатия посредством работата на огледалните неврони в ранното детско развитие и процесите на имитация
– да включат концепцията за пластичност на мозъка в интервенцията като “съюзник” в терапевтичния процес.
Maude Le Roux е ерготерапевт, изучаващ човешкото развитие в различни аспекти и етапи на развитие, невроанатомия, техники на оценка, както и съвременните тенденции за интервенции. Преминала е курс на обучение по SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests) през 2002 год., като курсът по сензорната интеграция формира базата, от която тя продължава да
развива различни форми за оценка и терапии.
Maude Le Roux е сертифицирана в множество направления и успешно ги прилага в своя модел “Пътищана развитието”(Developmental Pathways Model). Преминава успешно своята сертификация през 2005 год. , като от 2011 год. е лидер в експертното обучение за ICDL ( International Council on Development and Learning). Тя е основател и ръководител на клинична практика в Глен Милс, Пенсилвания, САЩ , където е
известна със своята ефективна експертиза, начин на оценка и интервенция. Успоредно с процеса на обучение, който тя провежда по цял свят, Maude Le Roux продължава
активно да информира за своята дейност, както и да не прекъсва изследователската си дейност, върху която изготвя своя модел на оценка и интервенция. Представата ѝ за професионализъм е топла, обгръщаща атмосфера, ръководена от клинична експертиза, които осигуряват качествени грижи за всеки. Maude Le Roux е в борда на директорите на ATTACh (TheAssociation for Training on Trauma and Attachment in Children), международна организация, посветена на семейства и деца с разстройство на привързаността и пост-травматичната грижа. През 2011 г. тя става съавтор съвместно с Lauren O’Malley на книгата „Най преданите ни съмишленици“, проследяваща пътя на дете от аутистичния спектър.
Семинарът е подходящ за: ерготерапевти, логопеди, психолози, педагози, специални педагози, социални работници, рехабилитатори, кинезитерапевти, родители, медицински
персонал.
📌Регистрация:
Стойност на двудневния курс: 350 лв
Студенти: 60 лв.
Регистрация на място – 400 лв.
1. Заплащането е по банков път на следната банкова сметка на СДРУЖЕНИЕ ТАЦИТУС
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG93FINV91501014720302
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Участие в семинар и трите имена на участника
2. Пращане на платежно нареждане на емайл: office@tacitusbg.com
Трите имена и телефон за обратна връзка
Данни за издаване на фактура.

    Leave a Comment