Център Tacitus > Tacitus > Александра Андреева

Александра Андреева

Здравейте, аз съм Александра Андреева.

Имам бакалавърска степен по специална педагогика – профил за деца с интелектуална недостатъчност в Софийски Университет „Св. Климент Охридски” и магистратура „Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения”. В момента се обучавам в бакалавърска степен „ Ерготерапия в общността“ в Русенски Университет „Ангел Кънчев“.

Работила съм като ресурсен учител към Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в София; като специален педагог с деца с аутизъм в КРДСОП „Едуард Сеген“, възпитател в Дом за деца лишени от родителска грижа „П.Р. Славейков” – София.

От 2009г. работя с деца с разстройства от аутистичния спектър в център „Тацитус“.