Център Tacitus > Tacitus > Александра Чехларова

Александра Чехларова

Здравейте, аз съм Александра Чехларова.

Завършила съм бакалавърска степен „Логопедия” и магистратура „Комуникативни нарушения на развитието в Софийски Университет „Свети Климент Охридски”. Имам желание да се развивам в областта на ранната диагностика, превенция и терапия на езикови и говорни нарушения.
От 2009г. работя в „Тацитус“, работата с децата ми харесва и ме обогатява с нови умения и знания.