Център Tacitus > Tacitus > Ели Колева

Ели Колева

Здравейте, аз съм Ели Колева, логопед.

Работя в Център „Тацитус“ от самото му отваряне през 2009г. Дейността ми включва оценка на нуждите на децата, изготвяне на индивидуална логопедична програма. Запознаване с конкретните нужди на децата, според сферите на функциониране. Работа за преодоляване на езиково- говорните и комуникативни нарушения на децата с разстройства от аутистичния спектър.