Център Tacitus > Tacitus > Зорница Иванова

Зорница Иванова

Здравейте, казвам се Зорница Иванова.

Завършила съм бакалавърска степен специална педагогика с профил – слухово-речева рехабилитация през 2003г. в Софийски Университет „Свети Климент Охридски”. Продължих образованието си в същия университет като записах магистърска програма „Детско-юношеска и училищна психология”. От 2008 г. до 2012г. участвах в психодраматична група за личен опит. Две поредни години – 2007 и 2008г. съм била доброволец в юнските сесии за деца, родители и специалисти в 17 ЦДГ, град София. Там се запознах с деца с аутизъм и вече бях сигурна, че това ще е професионалната ми насока, която ще следвам от тук нататък. През 2017г. завърших семестриално програма по Приложен Поведенчески Анализ в Атина.