Център Tacitus > Tacitus > Лилия Kанджиева

Лилия Kанджиева

Здравейте, аз съм Лилия Kанджиева.

Завършила съм бакалавърска степен по „Психология“, магистърска степен „Клинична психология в Нов Български Университет. Като втора специалност изучавам „Ерготерапия в общността“ в Русенски Университет „ Ангел Кънчев“. Успешно преминавам сертифицирани обучения по „Floortime®“. Имам опит в работата с деца със СОП и от 2013г съм част от екипа на център „Тацитус“, където прилагам наученото в индивидуални сесии.