Център Tacitus > Tacitus > Людмила Вретенарова

Людмила Вретенарова

Здравейте, казвам се Людмила Вретенарова.

Аз съм специален педагог. Завършила съм специална педагогика в СУ „Климент Охридски“ с профил Слухово-речева рехабилитация.
През последните 3 години работя в център „Тацитус“, като ABA терапевт, под супервизия, прилагащ принципите на Приложно поведенческия анализ /Applied Behavior Analysis/ при деца от аутистичния спектър, със силен интерес в областта на ранната рехабилитация.