Център Tacitus > Tacitus > Радина Стоянова

Радина Стоянова

Здравейте, аз съм Радина Стоянова.

По образование съм Психолог и магистър по Клинична и консултативна психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала съм в Когнитивно-поведенческата психотерапия и значителна част от професионалния ми опит е преминал в областта на психологическото консултиране на деца и семейства в неправителствения сектор.

Вече повече от половин година съм част от екипа на център „Тацитус“ и работя като ABA терапевт под супервизия, който прилага индивидуалния терапевтичен план на децата в центъра.