Звукостимулация „Томатис”

Повече за звукостимулацията – като метод за аудио терапия

TOMATIS методът е техника за звукова сензорна стимулация. Звукът се предава от една страна, чрез костната проводимост, чрез вибрации в горната част на черепа, и от друга страна, чрез въздушна проводимост, преминаваща през ушната мида на ухото. Звуците, които използваме в нашите устройства са предварително обработени в лабораторни условия с TOMATIS ефект, което осигурява стимулирането на цялото вътрешно ухо, включително на частите, които засягат слухови и двигателни функции. Звукът се разпространява първо в тъпанчевата мембрана, и след това и чрез костната проводимост, отключвайки рефлекс, който контрахира и отпуска мускулите, известни като муслули на стремето и мускули на чукчето. Този ефект се получава с помощта на възприятие за звуков контраст, (двойно редуване на тембър и интензивност), който има за цел да „изненада“ ухото.

В следствие от вибрациите, създадени от звуците, тези мускули ще стимулират части на вътрешното ухо, известни като охлюв и вестибуларен апарат /предверие/. Охлювът е облицована с малки клетки, наречени власинки, чиято цел е да превърне тези вибрации в електрически стимули. Тези стимули ще захранят огромна невронна мрежа, известна като ретикуларна формация, която контролира цялостното ниво на мозъчна активност. С други думи, охлювът и вестибуларният апарат /предверието/ повишават енергията на мозъка – изпълняват функцията „кортикално зареждане.“

Освен това, вестибуларния апарат /предверието/ информира мозъка за най-малките движения на тялото и следователно има ефект върху ритъм и баланс. По тази причина съгласуваността на съобщението, което той предава е фундаментална. Ухото трябва да бъде стимулирано ефективно.

  • Някой може да чува добре, но да слуша лошо.

Звуковото съобщение е чуто керектно, но е некоректно анализирано в емоционалната рамка. Мозъкът се защитава чрез изграждане на бариери, които могат да доведат до различни разстройства на развитието. В тези случай се кава, че „слушането е прекъснато”.

  • ТOMATIS методът стимулира мозъкът.

Серия от сесии за звукостимулация със специално разработени устройства  стимулират мозъка и постепенно му помагат да анализира съобщенията по-ефективно. Или с други думи – „Ухото се учи да слуша”.

  • Добре настроеното слушане може да промени живота ви.

Ухото ви е необходимо не само, за да чувате. То също така стимулира вашия мозък и създава вашия баланс. Ето защо добре настроеното слушане е от основно значение за подпомагане на личностното развитие.

  • „TOMATIS ефекта” се създава чрез електронна проводимост.

TOMATIS устройствата са разработени да пресъздават уникално възприятие за звуков контраст. Този ефект предизвиква свиване и отпускане на мускулите на вътрешното ухо. Това става възможно чрез внезапното преминаване от по-ниски басови честоти, които не изискват никакви особени усилия от страна на ухото, към по-високи, остри честоти, чието възприемане налага ухото да положи специални усилия. Тази дейност прилича до голяма степен на гимнастика за ухото, която благодарение на повтаряемостта и постепенното мобилизиране на ухото, оптимизира предаването на сензорните звукови съобщения към мозъка.

  • Музика

Подбраните музикални произведения са богати на хармоници (богатство на честоти) , които налагат обработката чрез електронна проводимост. Произведенията са основно Моцaртови концерти за цигулка, специално обработени с TOMATIS ефекта.

  • Програмиране

Програмирането на устройствата (избора на музикално произведение, филтрирането, аудио литералността, скоростта на провеждане …) и структурирането на сесиите за звукостимулация се осъществява от сертифициран специалист в зависимост от индивидуалните проблеми или трудности.

Сфери на приложение:

Обучителни трудности и езиково-говорни нарушения, дефицит на внимание, стрес,  емоционални разсртойства, комуникативни разстройства, психомоторни затруднения, первазивно разстройство на развитието, благоприятства личностното развитие и усещане за комфорт, подобряване на гласа и музикалността, бременността – влияе благотворно на вътреутробното развиите на плода, чуждоезиково обучение.

Съществува широк спектър от затруднения в обучението, и много деца (между 4 и 6%) страдат от тях. Те не се дължат на липса на интелигентност, или неблагоприятни социално-икономически обстоятелства, или на психологически проблеми. Тези трудности са с невробиологичен произход и възникват от факта, че някои области на мозъка не се развиват правилно по време на пренаталния период.

Тези трудности включват дислексия (която е свързана основно с проблеми с четенето), dysorthography (свързването на звуците, със съответните букви) и диспраксия (използването и координация на производните жестове). Също така са включени сред тези трудности са дисфазия (говоримия език) и дискалкулия (свързана с математическите функции и цифри).

Томатис методът въздейства на пластичността на нервните вериги, които участват в декодирането и анализа на звуците, както и на тези, които участват в подвижността, баланса и координацията. Като такъв, методът Томатис може да помогне на децата да развият компенсаторни стратегии за справяне и управление на техните затруднения в обучението и езикови нарушения. Методът Томатис не може да премахне тези проблеми като цяло, но помага на лицето да ги управлява по-добре и по този начин ефективно ще ги преодолява.