ЕРГОТЕРАПИЯ

За да функционира организма седемте сетивни системи (визуална, слухова, проприоцептивна, олфакторна, вестибуларна, тактилна и вкусова) преработват информация от околната среда. При хора с типично развитие тялото по естествен начин произвежда точен отговор на подаден стимул от околната среда. Сензорната обработка при децата от аутистичния спектър се характеризира  с някои затруднения в интеграцията на постъпващи сигнали от заобикалящия свят и собственото тяло. Това засяга способностите на детето да се справя с ежедневните предизвикателства.

Ерготерапията като наука е създадена от ерготерапевта Anna Jean Ayres  през 1972г. Теорията на ерготерапията приема, че съзряването е съвкупност от генетични предпоставки, взаимодействие на индивида с околната среда, емоционални и социални взаимодействия. Като резултат от този опит нервната система се развива и доусъвършенства. Теорията за ерготерапията се основава на схващането, че оптимизираната сензорна среда и безопасното включване на детето с аутизъм в нея заедно изграждат неговото цялостно развитие.

Ерготерапията основно работи с тялото и неговите анатомични субстрати и функции: кости, стави, мускули, седемте сетивни групи, централна, периферна и автономна нервна система, вътрешни органи. Децата с аутизъм имат затруднения да усещат собственото си тяло и чрез него да взаимодействат с околната среда. В резултат на това не интегрират прецизно постъпващата информация и не модулират съответен адаптивен отговор, което води до избягване на много от явленията, които се улавят със сетивата или трескаво търсят такива. В единия случай се сблъскваме с деца, които имат пълна липса на опит с околния свят, а в другия деца предразположени към силно рискови поведения. И в двата случая имаме деца,чиято способност да развият пълния си потенциал е застрашително намалена.

Подкрепата на такива деца е най-важния постулат на ерготерапията. Ерготерапевта използва комбинация от психологически, неврологични и рехабилитационни похвати с цел да повлияе, закрепи и усъвършенства уменията на детето да произведе прецизен и съответен на ситуацията моторен отговор на безопасен стимул. Като за целта използва специфични съоръжения и оборудване като: специално изработени люлки, игри и играчки, развиващи сетивността, материали подпомагащи развитието на фината и грубата моторика.

Водещият принцип в ерготерапията е играта, структурирана да следва детето и неговите нужди, подпомагаща  цялостно му физическо развитие.