Център Tacitus > Новини > Сдружение „Тацитус“ проведe Mесец на аутизма – 6 срещи с институциите за по-висок шанс за децата от аутистичния спектър

Сдружение „Тацитус“ проведe Mесец на аутизма – 6 срещи с институциите за по-висок шанс за децата от аутистичния спектър

Ние от Сдружение „Тацитус“ проведохме Месец на аутизма – 6 срещи с институциите за по-висок шанс за децата от аутистичния спектър.
В изпълнение на Проект „Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, показахме как сътрудничеството на неправителствения сектор с институциите и общините в България работи в името на тези най-уязвими млади жители на държавата ни.
Отправяме към всички Вас – приятели на център „Тацитус“ – признателността си за подкрепата Ви!

Покана Месец на аутизма 27.06.2023