Ерготерапия

ЕРГОТЕРАПИЯ За да функционира организма седемте сетивни системи (визуална, слухова, проприоцептивна, олфакторна, вестибуларна, тактилна и вкусова) преработват информация от околната среда. При хора с типично развитие тялото по естествен начин произвежда точен отговор на подаден стимул от околната среда. Сензорната обработка при децата от аутистичния спектър се характеризира  с някои затруднения в интеграцията на постъпващи [...]

Floortime

FLOORTIME Какво е Floortime™?   Програмата е създадена от Stanley Greenspan и е базирана на DIR®-модела. Следва изцяло естественото развитие на всяко дете. Фокусът е не толкова върху отделни умения и дадено изолирано поведение, а върху изграждането на стабилна основа за емоционални, социални и интелектуални способности. Програмата се състои от шест нива и има за [...]

Звукостимулация „Томатис”

Звукостимулация „Томатис” Повече за звукостимулацията – като метод за аудио терапия TOMATIS методът е техника за звукова сензорна стимулация. Звукът се предава от една страна, чрез костната проводимост, чрез вибрации в горната част на черепа, и от друга страна, чрез въздушна проводимост, преминаваща през ушната мида на ухото. Звуците, които използваме в нашите устройства са [...]

Applied Behavior Analysis (ABA)

Applied Behavior Analysis Какво е АВА? Applied Behavior Analysis (ABA) или Приложен поведенчески анализ е наука за поведението. ППА има за цел да намали проблемните поведения и да изгради функционални умения в няколко направления: реч и комуникация, имитация, игра, социално общуване, следване на вербални инструкции, справяне с различни задачи, самообслужване. Всяко едно поведение е научено [...]

Picture Exchange Communication System (PECS)

PECS Системата PECS е създадена през 1985г. от Andy Bondy и Lori Frost. Тя е разработена като уникален комуникативен инструмент за хора от аутистичния спектър, но също така успешно се прилага и при хора с различни комуникативни, когнитивни и физически нарушения. PECS работи успешно в диапазон от всякакви възрастови групи и е подходяща за хора [...]

Registered Behavior Technician (RBT)

Registered Behavior Technician™ Registered Behavior Technician™ (RBT™) e основното, входящо ниво за специалисти, които ще прилагат поведенческите планове и програмите за усвояване на нови умения, изработени от техните наставници. RBT специалистът също така може да събира данни и да провежда конкретен вид оценъчни процедури. RBT специалистът не създава програма за работа с детето и програма [...]

TEACCH

TEACCH TEACCH- програма развита в началото на 70-те години от Ерик Шоплър-тази програма се фокусира около детето с аутизъм, като третира неговите умения, интереси и нужди. В центъра на програмата стои детето, като стратегиите и интервенциите са изградени върху вече неговите съществуващи умения и интереси. Акцентира се върху индивидуалната оценка и разбирането на „аутизма“. Стриктурираното [...]