Registered Behavior Technician™

Registered Behavior Technician™ (RBT™) e основното, входящо ниво за специалисти, които ще прилагат поведенческите планове и програмите за усвояване на нови умения, изработени от техните наставници. RBT специалистът също така може да събира данни и да провежда конкретен вид оценъчни процедури. RBT специалистът не създава програма за работа с детето и програма за оценка, той работи под наблюдението на BCBA, BCаBA, или FL-CBA. RBT кандидатите следва да отговарят на стриктни критерии, посочени в сайта на сертифицираните АВА специалисти.

www.bacb.com