Александра Андреева

Здравейте, аз съм Александра Андреева и съм ерготерапевт.

Имам две бакалавърски степени – „Ерготерапия“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и „Специална педагогика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и магистърска степен „Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения”.

Работила съм като ресурсен учител към Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в гр. София, като специален педагог с деца с аутизъм в КРДСОП „Едуард Сеген“, като възпитател в Дом за деца, лишени от родителска грижа „П.Р. Славейков” – София. От 2009 г. работя с деца с разстройства от аутистичния спектър в Център „Тацитус“.

Ерготерапевтичните сесии включват изготвяне на оценка по модела на един от утвърдените ерготерапевти в Америка, Европа, Южна Африка, Сингапур, Австралия и Канада Maude Le Roux, OTR/L, SIPT, RCTC, DIR® Expert Trainer.

Работа ми се осъществява според индивидуалния профил на всяко дете чрез комбинация от психологически, неврологични и рехабилитационни похвати за подобряване на функцията на сетивните системи и опорно-двигателния апарат

В работата си прилагаме водещия принцип в ерготерапията и сензорната интеграция – играта, структурирана да следва детето и неговите нужди, за цялостния му социално-емоционален прогрес, комуникация и когнитивни умения.

• Understanding the Impact of Reflex Integration on Child Development by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach

• Sensory Processing and Praxis by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach

• DIR 101 – Overview of the DIR® Model and Floortime® Principles

• DIR 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities

• MNRI® DYNAMIC AND POSTURAL REFLEX PATTERN INTEGRATION

• UNDERSTANDING SENSORY PROCESSING, Edinburgh, UK

• Occupational Therapy Assessment Course for School Aged Student Presented by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach

• Participated successfully in using Sensory Integrative Approach with elements of Sensory-Integrative Ayres Therapy SIAT®GSID®

• Continuing supervision in SENSORY INTEGRATION APPROACH, Applied in the Multiple Spectrum of Developmental Dysfunction

• Picture Exchange Communication System (PECS)

• Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH)