Александра Чехларова

Здравейте, аз съм Александра Чехларова.

Завършила съм бакалавърска степен „Логопедия”  и магистратура „Комуникативни нарушения на развитието в Софийски Университет „Свети Климент Охридски”. Имам желание да се развивам в областта на ранната диагностика, превенция и терапия на езикови и говорни нарушения.