Александра Чехларова

Здравейте, аз съм Александра Чехларова.

През 2008 г. завърших бакалавърската си степен „Логопедия” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Продължих образованието си в същото висше учебно заведение и завърших магистърска програма по „Комуникативни нарушения на развитието”. Работя в областта на ранната диагностика, превенция и терапия на езиково-говорните нарушения и обучителни трудности – дислексия и дисграфия.
Работя в център „Тацитус” от 2009г.

За да повишавам своята квалификация имам преминати следните сертификационни обучения по:
– Picture Exchange Communication System
– TEACCH
– Floortime DIR 101
– „Диагностика и превенция на езика 3-4“
– „Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушенията на писмената реч“
– „Нарушения на прагматиката при лица с разстройства от аутистичния спектър“
– „Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение“.
– “Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи“
– “Скрининг тест за детско развитие Denvar II”
– “Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE- 2 “
– „Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация“
– „Логопедична терапия на орално-моторни и хранителни механизми“
– RBT сертификат за завършено онлайн обучение