Преслав Михайлов

Здравейте, казвам се Преслав Михайлов.

Бакалавър съм по “Ерготерапия” с диплома от Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2018 г. се присъединих към екипа на Център “Тацитус”, където в продължение на две години работих като асистент-ерготерапевт с подкрепата на супервайзър. Придобих квалификация с уникални по своята същност курсове и обучения, които дават възможност да работя с децата от Център “Тацитус” на висококвалифицирано ниво. Професионалните ми интереси са в сферата на ранното детско развитие, сензорната интеграция, разстройствата от аутистичния спектър.
Прилагането на водещия принцип в ерготерапията и сензорната интеграция – играта, структурирана да следва детето и нуждите му, както и постигнатите резултати, показват силната ми мотивация и висок професионализъм.

• Understanding the Impact of Reflex Integration on Child Development by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach
• Sensory Processing and Praxis by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach
• The Reading and Writing Brain by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach
• The Development of Reading Skill by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach